kolvereid.no
kolvreMIX


Kolvereid og Nærøy
Publisert: 01.04.2005

Snart tre år er gått siden kommunestyret i Nærøy vedtok at Nærøy/ Kolvereid skulle få bystatus. Har by-nøkkelen låst opp mange dører - eller har låsen gått i vranglås? Dette spørsmålet stiller Bjørn Gerhard Heggdal i denne kronikken.

Påskeegg og skismøring er såvidt pakket inn i boden før man begynnner å drømme om neste ferietur. Sommerferien nærmer seg med stormskritt og folk i inn- og utland planlegger årets store høydepunkt. Ganske sikkert har mange satt en ring rundt Kolvereid i NAF-boka. Endelig skal de få oppleve norges minste by! Noen av dem er riktignok i sterk tvil om juli er det riktige tidspunktet å besøke denne urbane distriktskommunen. I jula kunne de jo møtt selveste nissen. Nærøy er som kjent fjøsnissens hjemsted.

Nye utfordringer
De siste årene har begrepene identitet, image, profilering og merkevarebygging fått større og større oppmerksomhet både i private bedrifter, offentlige organer, byer og distrikter. Økt satsing på merkevarebygging bunner som regel i en eller annen form for forandring. For bedrifter som Toro og Tine kan det være trusselen fra butikk-kjedenes egne merkevarer (for eksempel First Price). For utkantkommuner som Nærøy er forandringene minst like dramatiske: fraflytting, nedlegging av gårdsbruk og industri, dårlig kollektivtransport og kutt i kulturtilbudene.

I innledningen har jeg muligens overvurdert både Kolvereid og Nærøy sin plass i turistenes bevissthet. Markedsføringen av "Norges minste by" og "Fjøsnissens hjemsted" er kanskje ikke elementer i en planlagt og bevisst profilering? Det er likevel oppslag om bystatusen som dominerer avisoppslagene (i alle fall sett fra sofaen min i Oslo), og som tydeligvis har blitt diskutert mye både i kommunestyresalen og hos frisørene.

Mål og mening med profilering
Hvilke verdier kan en konsistent og enhetlig profilering av Kolvereid og Nærøy ha? Landbruks- og matminister Lars Sponheim har sagt at reiseliv kanskje er den største av alle distriktsnæringer. I kampen om turistene er det opplagt ikke uvesentlig hvordan regionen (*) profilerer seg. I tillegg kan en mer bevisst profilering også ha en positiv effekt "internt" i distriktet. En bevisstgjøring av stedets og innbyggernes positive kvaliteter kan gi økt optimisme og entusiasme.

Et effektivt profilprogram bør bygge på en "sentral idé". Denne idéen bør enten være karakteristisk og bygge opp under stedets positive særtrekk - eller den kan i større grad være en visjon som viser stedets ambisjoner og mål. I begge tilfeller er det viktig at denne idéen eller visjonen er realistisk og føles naturlig og troverdig. Wally Olins, en kjent merkevarebygger, har sagt at "der er ikke noget, der kan skabe mere skepsis, end en organisation, der hævder at have forandret sig, men i virkeligheden ikke har det."

Har regionen en god og effektiv profilering?
Stemmer Kolvereids image med hvordan tettstedet "virkelig" er - eller hva det vil bli? Er Norges minste by et kunstig slagord, eller er bystatusen med på å fremheve stedets positive særpreg og tradisjoner? Føler Kolvereids innbyggere seg urbane? Vil de bli urbane?

"Dette er nøkkelen til en positiv utvikling i Kolvereid og Nærøy for øvrig" sa ordfører Steinar Aspli da han for snart tre år siden markerte at Kolvereid var blitt landets minste by. Har by-nøkkelen låst opp mange dører - eller har låsen gått i vranglås? Begrepet "Norges minste by" har utvilsomt gitt en del avisoppslag. Har det gitt tettstedet og kommunen flere tilreisende turister? Flere nyetableringer eller handels- og servicetilbud?

Tvilerne i bystatus-debatten fryktet at begrepet skulle bli "komisk", men kunne ikke se noen andre negative konsekvenser. Jeg er slettes ikke redd effekten av humrende viknaværinger, men tror det er værre hvis mange av innbyggerne selv synes det hele er litt latterlig.

Avis-oppslag og reklamebrosjyrer er dessuten dyrebare ressurser som må utnyttes best mulig. Fokuseringen på "Norges minste by" bør være et bevisst valg fremfor regionens andre egenskaper: rike friluftlivsmuligheter, nyskapende vindmølleteknologi, dyktige skipsbyggere, dugnadsånd og sprudlende martnas-dager. Finn ett ord eller en kort setning du synes Kolvereid, Nærøy eller regionen som helhet bør profilere seg med!

Fyll begrepet med innhold
Ett enkelt ord eller slagord har selvsagt begrenset mening og verdi i seg selv. Disse begrepene forenkler og tydeliggjør profileringen, men de må fylles med et meningsfullt innhold. Hva tenker bergenseren når han hører "Norges minste by"? (Hva tenker du når du leser "Kulturbyen Bergen?) Hvilke assosiasjoner ønsker vi at folk skal få når de hører om regionen?

Har jeg som utflyttet Kolvereid-væring gått glipp av en bred debatt om hvilke kvaliteter regionen ønsker å profilere seg med?


(*) I dette innlegget har jeg valgt å fokusere på Kolvereid og Nærøy. Men kanskje burde man samarbeide om en helhetlig og god profilering av hele Ytre Namdal?

Bjørn Gerhard Heggdal

Gi din kommentar !
Tips en bekjent om dette!
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
INFORMASJON:
Kontakt: Torkil Marsdal Hanssen
Tlf.: 74 38 96 00
E-post: redaksjon@kolvereid.no
Kort om:
Har du sterke meninger om temaer som angår oss i Nærøy, tar vi i mot og publiserer dine innlegg. Alle kronikker publiseres med fullt navn, og må sendes oss digitalt.