kolvereid.no
kolvreMIX
KIL Friidrett
Øyvind Nordstrand ny leder i KIL Friidrett
Publisert: 29.10.2013

Øyvind Nordstrand er ny leder i KIL Friidrett. Med seg i styret får han Ingebjørg Sylten, Ragnvald Schjelderup, Liv Schjelderup og Nora Marsdal Kristoffersen. Det bestemte¨årsmøtet i KIL Friidrett tirsdag 29. oktober.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KIL FRIIDRETT
Restauranten, Kulturhuset i Nærøy
Tirsdag 29. oktober 2013 kl. 19.00.

14 frammøte.


1. Godkjenning av innkalling
Det framkom ingen merknader til innkallingen.

2. Godkjenning av agenda
Ingen hadde innvendinger til agendaen.

3. Valg av møteleder
Brynjulf Flasnes ble valgt som møteleder.

4. Valg av referent
Torkil Marsdal Hanssen ble valgt som referent.

5. Valg av to protokollunderskrivere
Jane Vammen Nordstrand og Turid H. Finne ble valgt til å underskrive protokollen.

6. Styrets årsberetning
Årsmeldingen ble lest opp av leder Brynjulf Flasnes.
Årsmøtet godkjente framlagte årsmelding uten innvendinger.

7. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
Regnskap og revisors beretning ble enstemmig godkjent.

8. Kontingent
Styret foreslo å beholde kontingenter i KIL Friidrett uforandret:
Terrengløpskarusellen (3 eller flere deltakelser): Kr 100
Friidrettskarusellen (3 eller flere deltakelser): Kr 100
NA-karusell: Kr 250 (inkl startkontingent alle NA-karuseller, samt egne karuseller).

Årsmøtet vedtok enstemmig å videreføre kontingenter.

9. Godkjenning av budsjett
Framlagt forslag til budsjett ble enstemmig godkjent.

10. Saker fremmet av styret
Ingen saker til behandling.

11. Valg
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram.

Årsmøtet gjorde følgende enstemmige valg:
i. Leder: Øyvind Nordstrand (valgt for 1 år)
ii. Styremedlem: Liv Schjelderup (ikke på valg)
iii. Styremedlem: Nora Marsdal Kristoffersen (valgt for 2 år)
iv. Styremedlem: Ragnvald Schjelderup (valgt for 2 år)
v. Styremedlem: Ingebjørg Sylten (ikke på valg)
vi. Valgkomite: Anita E. Kjekshus (den som trer ut av styret blir automatisk valgkomite)
vii. Anleggskomite: Brynjulf Flasnes og Torkil Marsdal Hanssen

Kolvereid 29.10.2013
Bookmark and Share
Weblink:1. KIL Friidrett
ARKIV:
Fotballsesongen 2014 (10.9.2014)
Sparebank 1 smn aktivitetscamp (5.6.2014)
GRILLING (16.5.2014)
ENGANGSGRILLER ØKER BRANNFAREN (15.5.2014)
Innkalling ekstraordinært årsmøte (29.4.2014)
24/14 - Brannutrykning 25.04.14 (27.4.2014)
Avslutning - lysløyperenn vinter 13/14 (27.4.2014)
Temamøte: Treneren - best i alt, eller tilretteleggeren? (20.4.2014)
23/14 - Brannutrykning 11.04.14 (11.4.2014)
22/14 - Brannutrykning 08.04.14 (8.4.2014)
21/14 - Brannutrykning 07.04.14 (7.4.2014)
Skitrening 1.april kl 18-19 (29.3.2014)
Resultat lysløyperenn 26.mars (29.3.2014)
Lysløyperenn 26. mars kl 1800 (25.3.2014)
Deltakerliste og resultater Follarennet 2014 (23.3.2014)
Barnas Follarenn - trasè 23.mars (22.3.2014)
Follarenn-trasè 23. mars (22.3.2014)
Follarennet 23.mars gjennomføres som planlagt! (22.3.2014)
20/14 - Brannutrykning 20.03.14 (20.3.2014)
18/14 - Brannutrykning 20.03.14 (20.3.2014)
Etterlysning av brannobjekt (20.3.2014)
Follarennet 23.mars (19.3.2014)
Resultat lysløyperenn 19.mars (19.3.2014)
Skisporet.no (19.3.2014)
Follarennet 23. MARS (17.3.2014)