kolvereid.no
kolvreMIX
Nærøy Brann- og Redningsvesen
SOMMER OG BÅTLIV - UNNGÅ BRANN
Publisert: 16.06.2013

Brann i båt er for mange et skrekkscenario

det er mye som kan gjøres for å sikre fritidsbåten mot brann.

I en fritidsbåt med trang innredning og lite plass kan en brann få store konsekvenser. Du bør derfor tenke på brannsikkerheten om bord før du legger fra kai. Er du midtfjords kan det være for sent. Det kan også være for sent hvis du ligger fortøyd i en tettpakket havn, uten at du har en plan for hvordan du skal unnslippe om det tar fyr i en av nabobåtene, sier leder for Kolvereid Deltidsbrannvesens forening - Roy Arve Halsen
.
Viktig med røykvarsler
Røykvarsler bør være obligatorisk, mener Nærøy brannvesen. Vi sover ikke tryggere i en båt enn i boligen. En båt har mindre romvolum og overtennes svært raskt, og en røykvarsler kan varsle deg og dine i tide og hindre at liv går tapt. Det kan stå om sekunder. I tillegg til røykvarsler bør du også sørge for å ha et brannslokkingsapparat lett tilgjengelig. Det finnes også skumapparat på markede som gjør midre skade på utstyr i båt.. For mange vil også et enkelt automatisk slokkeanlegg (ved større båter) være en fornuftig investering for å bedre sikkerheten ombord.

Elektriske anlegg krever vedlikehold
For å redusere brannrisikoen i båten må du sørge for at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt som forutsatt. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres før ferieturen starter. Se også nøye på gjestehavnens regler for tilkobling og bruk av strøm og sjekk at jordfeilbryter i tilkoblingssøyle faktisk virker. Bruk bare skjøteledning beregnet for utendørs bruk (gummikabel) og sjekk at kabel, kontakt og plugg er i god stand uten korrosjon og synlige skader. Ikke bruk "hjemmesnekrede" elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i gjestehavnene. Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter står for nesten halvparten av alle branner i Norge, her henvises til DSB.

Brannfare ved fylling av drivstoff
Ved fylling av drivstoff og drivstofflekkasjer kan det på kort tid oppstå eksplosjonsartede branner. Nærøy brannvesen mener det er viktig å tenke sikkerhet når du fyller drivstoff. Har du løs bensintank skal denne tas opp på bryggen når du fyller. Har du fast bensintank ombord må du passe spesielt på at du ikke fyller for fullt, slik at bensin lekker ut i båten.

Bensin er farligere enn diesel, men det betyr ikke at dieselen er ufarlig. Diesel som varmes opp, for eksempel som følge av lekkasje med stråle mot varme områder i motorrommet, kan også gi eksplosjonsartet brann. Husk også at bensin- og gasslekkasjer i båt er skummelt fordi gassen er tyngre enn luft og legger seg i bunnen av båten.

Gass krever forsiktighet
Bruk og oppbevaring av gass blir mer og mer vanlig i båt, men dette krever forsiktighet. Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner. Sjekk også rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje, og les bruksanvisningen før du tar i bruk nytt utstyr og før du bytter flaske. Ved kjøp av brukt båt bør installasjoner og utstyr kontrolleres av kvalifisert personell. I mange tilfeller kan installasjon av gassvarsler øke sikkerheten dersom det likevel skulle oppstå en lekkasje - propangass synker nemlig ned i bunnen av båten.

NÆRØY BRANNVESEN VIL OGSÅ PÅPEKE AT i båten gjelder vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking


Enkle er noen enkle råd/tips fra brannvesenet for å unngå brann i båt:
- Monter røykvarsler
- Søl ikke med bensin eller olje
- Gassanlegg og koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk
- Installér eventuelt gassvarsler
- Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte. Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs.
- Sjekk det elektriske anlegget (både 230 volt og 12 volt). Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
- Kabel for tilkobling til båthavnas strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader.
- Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
- Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
- Vær oppmerksom på lekkasjer
- Stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje
- Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet
- Vurder brannsikkerheten i gjestehavnen

Mer om sikkerhet til sjøs:
www.sjovett.no

Nærøy brannvesen ønsker alle en riktig god sommer og vær alltid på vakt når dere ferdes på sjøen.
Bookmark and Share
Weblink:1. Nærøy Brann- og Redningsvesen
ARKIV:
Fotballsesongen 2014 (10.9.2014)
Sparebank 1 smn aktivitetscamp (5.6.2014)
GRILLING (16.5.2014)
ENGANGSGRILLER ØKER BRANNFAREN (15.5.2014)
Innkalling ekstraordinært årsmøte (29.4.2014)
24/14 - Brannutrykning 25.04.14 (27.4.2014)
Avslutning - lysløyperenn vinter 13/14 (27.4.2014)
Temamøte: Treneren - best i alt, eller tilretteleggeren? (20.4.2014)
23/14 - Brannutrykning 11.04.14 (11.4.2014)
22/14 - Brannutrykning 08.04.14 (8.4.2014)
21/14 - Brannutrykning 07.04.14 (7.4.2014)
Skitrening 1.april kl 18-19 (29.3.2014)
Resultat lysløyperenn 26.mars (29.3.2014)
Lysløyperenn 26. mars kl 1800 (25.3.2014)
Deltakerliste og resultater Follarennet 2014 (23.3.2014)
Barnas Follarenn - trasè 23.mars (22.3.2014)
Follarenn-trasè 23. mars (22.3.2014)
Follarennet 23.mars gjennomføres som planlagt! (22.3.2014)
20/14 - Brannutrykning 20.03.14 (20.3.2014)
18/14 - Brannutrykning 20.03.14 (20.3.2014)
Etterlysning av brannobjekt (20.3.2014)
Follarennet 23.mars (19.3.2014)
Resultat lysløyperenn 19.mars (19.3.2014)
Skisporet.no (19.3.2014)
Follarennet 23. MARS (17.3.2014)