Nærøy Brann- og Redningsvesen
Gå tilbake til kolvereid.no
Inntrøndelag brannvesen

KONTAKTINFO:
Annet: Ståle Husby
Gate: Stormyrvegen 10
Post: 7970 Kolvereid
Tlf.: 907 92 826
E-post: naroy.brannvesen@gmail.com
Hjemmeside: Gå dit

Beredskapsstyrken i Nærøy brannvesen består av 16 konstablerUtrykningsstyrken består i dag av:
- Brannsjef og varabrannsjef,
- Utrykningsledere, 4 stk,
- Brannmannskaper; 6 sjåfører, 8 røykdykkere og 2 konstabler
- Reservemannskaper, (Her brukes hjelp og utkalling av Salsbruket/Abelvær samt depo på Foldereid, Ottersøy)
Dette er hva kommunens eget brann- og redningsvesen har til disposisjon ved brann og ulykker.
NYHET
GRILLING
16.5.2014
Forebyggende vedr. sommer og grilling
NYHET
26/14 - Brannutrykning 15.05.14
15.5.2014
Bilbrann
NYHET
ENGANGSGRILLER ØKER BRANNFAREN
15.5.2014
Grilling medfører en øknende brannfare!
NYHET
25/14 - Brannutrykning 11.05.14
11.5.2014
IVPA-tur