Gå tilbake til kolvereid.no
KONTAKTINFO:
Adr: Matmortua
7940 Ottersøy
Tlf.: 74 39 73 33
Mob.: 91894124
Fax: 74 39 73 34
E-post: post@matmortua.no
Produktkategorier:
- Avfallsbehandling og -gjenvinning
- Utleie avfallscontainere
FISKERI OG HAVBRUK
Vi resirkulerer blå sektor
Et av landets første mottaksanlegg for landbruksplast går nå foran også på resirkulering av plastholdig avfall fra fiskeri og havbruk.
CONTAINERUTLEIE
Gratis containerleie
Private kan leie gratis container inntil tre dager. Betal kun for innhold og kjøring.
AVFALLSMOTTAK
Bli kvitt jernskrot - gratis
Nå kan du bli kvitt jernskrot - helt gratis!

Gratis
AVFALLSMOTTAK
Gratis avfallsmottak
Vi tar imot plast, jern, papp, EE- avfall GRATIS
RETURPLAST
Innsamling av landbruksplast
Dersom interessen er stor nok blir det opprettet faste ruter for henting av landbruksplast i Ytre Namdal.
AVFALLSLØSNINGER
Skreddersydd avfallsopplegg
Vi leverer komplette avfallsløsninger for bygg og anlegg, bedrifter og offenlige virksomheter i kommunene Leka, Nærøy og Vikna i Ytre Namdal og Bindal i Nordland.
CONTAINERUTLEIE
Biler og Utstyr
Velg container som passer for ditt behov
CONTAINERUTLEIE
Container 35 kubikk
Velg container som passer for ditt behov
CONTAINERUTLEIE
Container 10 kubikk
Velg container som passer for ditt behov - lukket eller åpen container.
CONTAINERUTLEIE
Container 4 kubikk
Velg container som passer for ditt behov
NYHET
Salg bark
29.8.2007