Gå tilbake til kolvereid.no
KONTAKTINFO:
Adr: Solsida Næringsområde
7970 Kolvereid
Tlf.: 9100 9500
E-post: post@multib.no
Hjemmeside: www.multib.no
Produktkategorier:
- Håndverkere
- Entreprenør- og anleggsvirksomhet
- Boligbygging
- Husbygging
- Kraner og løfteutstyr
- Prosjektering og byggeledelse
- Oppussing og byggevarer
- Bad og våtrom
KAIER OG ANDRE BETONGKONSTRUKSJONER
Reparasjon av Nordøyan Molo
Multi-Bygg As har blitt tildelt jobben med reparasjon av Nordøyan Molo av Kystverket. Dette er en stor og spennende jobb som vi gleder oss til å ta fatt på. Oppdraget skal påbegynnes i Mars 2014 og forventet avslutning er den 1. Juli 2014.
NÆRINGSBYGG
Produksjonslokale Rørvik Fisk & Fiskmatforretning As
Vi bygger nå produksjonslokaler med kjølelager og administrasjonsdel for Rørvik Fisk & Fiskmatforretning As.
OFF. BYGG
Reparasjon av Heimværet lykt
Multi-Bygg har reparert og flikket opp den fredede lykta på Heimværet (ved Gjæslingan).
OFF. BYGG
Betongtrapp Grinna Fyr
Multi-Bygg As har renovert betongtrappa på Grinna Fyr, på oppdrag fra Kystverket.
UTLEIE
Minidumper / Motorisert trillebåre
Motorisert trillebåre er i perioder ledig for utleie.

350,- pr. dag + mva
NÆRINGSBYGG
Formann/Prosjektleder
Vi har mange spennende oppdrag fremover og har behov for å styrke staben med en formann/ prosjektleder.
OFF. BYGG
Varmtvannsbasseng - Rørvik Svømmehall
Multi-Bygg har fått oppdraget med å bygge nytt varmtvannsbasseng i tilknytning til Rørvik Svømmehall.
NÆRINGSBYGG
Produksjonslokale Vital Rørvik As
Vi bygde i 2012 produksjonslokale for Vital Rørvik As, i Stakkskaret, Rørvik.
NÆRINGSBYGG
Lagerhall, kontor og kai - Marøya
Vi er i full gang med byggingen av ny lagerhall, kontor og ny kai for Nærøysund Aquaservice As, på Marøya.
NÆRINGSBYGG
Kontorbygg Rørvik Havn, Midt-Norsk Havbruk As
Multi-Bygg As har fått hovedentreprisen med å sette opp nye kontorlokaler for Midt-Norsk Havbruk, i Rørvik Havn. Bygningen skal oppføres som to sammenbygde brygger i 4 etasjer, med et bruksareal på ca. 1.000 m2.
OFF. BYGG
Politistasjon Kolvereid
Multi-Bygg har fått oppdraget med å sette opp ny politistasjon på Kolvereid. Vegger og tak blir av prefabrikerte betongelementer fra OCEM As. Det planlegges også for bygging av leiligheter på taket. Bygget skal være ferdigstilt den 27.08.2012.
KAIER OG ANDRE BETONGKONSTRUKSJONER
Senkekasse til brufundament
Multi-Bygg bygde i 2011/2012 en senkekasse for brufundament til Tverlandsbrua i Bodø, på oppdrag fra Reinertsen As