Gå tilbake til kolvereid.no
KONTAKTINFO:
Adr: Matmortua
7940 Ottersøy
Tlf.: 74 39 73 33
Mob.: 91894124
Fax: 74 39 73 34
E-post: post@matmortua.no
Produktkategorier:
- Avfallsbehandling og -gjenvinning
- Utleie avfallscontainere
Vi resirkulerer blå sektor


Et av landets første mottaksanlegg for landbruksplast går nå foran også på resirkulering av plastholdig avfall fra fiskeri og havbruk.


Vi resirkulerer blant annet

Flytekrager
Merder
Nøter
Tauverk
Rør/rørdeler
Blåser
Pontonger
PP-sekker
EPS


Containerservice Ottersøy AS har mer enn 12 års efaring med innsamling og prosessering av plastholdig avfall, med et volum på omlag 2 000 tonn/år. Siden høsten 2008 har vi tatt i mot og behandlet flere hundre tonn avfall fra fiskeri- og havbruksnæringa ved vårt anlegg i Nærøy. Containerservice Ottersøy AS gjør avtaler om henting av utrangert, plastholdig utstyr og avfall langs Norskekysten fra Midt-Norge og nordover. Avfall kan også leveres direkte til vårt anlegg på Matmortua eller via Ottersøy havn.

Det produseres årlig nær 12 000 tonn plastholdig avfall innen fiskeri- og havbruksnæringene. Bare 20% av dette har sålangt gått til gjenvinning. Vi har derfor oppskalert vårt anlegg på
Matmortua til å bli et moderne og velutrustet anlegg også for mottak og prosessering av større plastholdig utstyr fra fiskeri- og havbruksnæringene og arbeider aktivt for å utvide vårt tilbud for innsamling av slikt avfall.

AVFALLSPLANER
I løpet av våren 2009 vil Containerservice Ottersøy AS også kunne tilby avfallshåndteringsplaner
for rederier og havbruksselskaper, slik at kundens dokumentasjon tilfredsstiller
myndighetenes krav.

Vårt anlegg på Matmortua ble 2008 godkjent av Fylkesmannens miljøvernavdeling for lagring og behandling av avfall fra maritim sektor.
MER INFORMASJON:
presentasjon_flyer2.pdf
Tips en bekjent om dette!