Gå tilbake til kolvereid.no
KONTAKTINFO:
Adr: Solsida Næringsområde
7970 Kolvereid
Tlf.: 9100 9500
E-post: post@multib.no
Hjemmeside: www.multib.no
Produktkategorier:
- Håndverkere
- Entreprenør- og anleggsvirksomhet
- Boligbygging
- Husbygging
- Kraner og løfteutstyr
- Prosjektering og byggeledelse
- Oppussing og byggevarer
- Bad og våtrom
Asbestsanering

Bygningsområdet merkes med skilt merket riving asbest
Bygningsområdet merkes med skilt merket riving asbest
Multi-Bygg er eneste entreprenør i Ytre Namdal som er godkjent for utvendig sanering av asbest.
Det stilles store krav til sperring av område, rengjøring og fjerning av asbestholdig materiale og deponering. Totalt har vi 6 ansatte som er godkjent for å foreta asbestsanering. Vi har en egen spesialtilpasset asbestsaneringsbrakke hvor de ansatte sluses inn til avkledningsrom og dusj.


Hva er asbest?
Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som bl.a. kan øke risikoen for kreft.

Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater

Asbest brukt som isolasjonsmateriale rundt rør og kjeler m.m. samt asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lett avgi støv ved reparasjon og riving.


Er det asbest?
Fra ca. 1980 har det vært forbudt å bruke asbest i Norge. I nyere bygg er det derfor lite sannsynlig at det finnes. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit m.m., forteller at platene kan inneholde asbest.

Ingen kan uten nærmere analyse si med sikkerhet om det er asbest du står overfor. En rekke forskningsinstitutter og laboratorier gjennomfører fiberanalyser.


Tillatelse for arbeid med asbest
Hvordan arbeid med asbest skal foregå, er regulert i en egen forskrift om asbest. Alle virksomheter som skal utføre rivings-, reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det legges særlig vekt på opplæring og vernetiltak.
MER INFORMASJON:
Arbeidstilsynets faktaside
Tips en bekjent om dette!