Gå tilbake til kolvereid.no
KONTAKTINFO:
Adr: Solsida Næringsområde
7970 Kolvereid
Tlf.: 9100 9500
E-post: post@multib.no
Hjemmeside: www.multib.no
Produktkategorier:
- Håndverkere
- Entreprenør- og anleggsvirksomhet
- Boligbygging
- Husbygging
- Kraner og løfteutstyr
- Prosjektering og byggeledelse
- Oppussing og byggevarer
- Bad og våtrom
Reparasjon av Nordøyan Molo

Multi-Bygg As har blitt tildelt jobben med reparasjon av Nordøyan Molo av Kystverket. Dette er en stor og spennende jobb som vi gleder oss til å ta fatt på. Oppdraget skal påbegynnes i Mars 2014 og forventet avslutning er den 1. Juli 2014.

Byggeår: 2014
Byggherre: Kystverket, Region Midt-Norge
Oppdraget har følgende hovedomfang:
* Utlegging av en beskyttende natursteinfylling på nordsiden (utsiden) av moloen.
* Re-fuging av natursteinsmuren i moloens ytterflater mot nord og sør (ut- og innerside).
* Påstøp av beskyttelsesmur ved moloens nordvestre landfeste (utsiden), herunder fjerning
av deler av eksisterende betongplate, og ny påstøp.
* Gjenstøping av åpning i moloens nordside.
Tips en bekjent om dette!
ANDRE:
Betongtrapp Grinna Fyr
Multi-Bygg As har renovert betongtrappa på Grinna Fyr, på oppdrag fra Kystverket.
Lagerhall, kontor og kai - Marøya
Vi er i full gang med byggingen av ny lagerhall, kontor og ny kai for Nærøysund Aquaservice As, på Marøya.
Senkekasse til brufundament
Multi-Bygg bygde i 2011/2012 en senkekasse for brufundament til Tverlandsbrua i Bodø, på oppdrag fra Reinertsen As
Ny kai - Purkholmen Ottersøy
Multi-Bygg As sto for utbyggingen av ei ny 20 meters kai på Purkholmen industriområde i Ottersøy. Byggingen har skjedd som totalentreprise.
Ny 20 meters kai i Ottersøy (Purkholmen)
Multi-Bygg skal i 2011 bygge ei 20 meters kai ved Purkholmen i Ottersøy.
Støttemur Bergsligate Rørvik
Multi-Bygg stod for byggingen av støttemur i Bergsligaten i Rørvik.
Renovering kulturminne Remmastrauman
De gamle trekkveiene for båt i Remmastrauman blir nå oppgradert. Multi-Bygg As er innleid i forbindelse med betongarbeidene.
Løvmo kai
Multi-Bygg stod for utbyggingen av Løvmo kai, som er en kai for ilandføring av vindmøller. Oppdraget ble gjort for Nord-Trøndelag E-verk og er ei betongkai med støpte stålpeler.
Vindmøllefundament
Multi-Bygg stod for bygging av vindmøllefundament i betong. Dette er i vindmølleparken på Hundhammerfjellet i Nærøy.
SinkaBerg Hansen
Multi-Bygg stod for utbygging av ny kai ved SinkaBerg Hansen på Marøya i 2005. Kaien var en betongkonstruksjon med støpte stålpeler.
Moen Slip AS
Multi-Bygg tok seg av byggingen av ei ny betongkai med støpte stålpeler for Moen Slip AS.