Gå tilbake til kolvereid.no
KONTAKTINFO:
Adr: Solsida Næringsområde
7970 Kolvereid
Tlf.: 9100 9500
E-post: post@multib.no
Hjemmeside: www.multib.no
Produktkategorier:
- Håndverkere
- Entreprenør- og anleggsvirksomhet
- Boligbygging
- Husbygging
- Kraner og løfteutstyr
- Prosjektering og byggeledelse
- Oppussing og byggevarer
- Bad og våtrom
Restaurering Steine Kirke

Gulvet begynner å komme på plass
Gulvet begynner å komme på plass
Multi-Bygg har fått oppdraget med å renovere Steine Kirke etter en vannskade. Dette gjør vi i samarbeid med malermester Lars Finnestrand As.


Kirken var i dårlig forfatning med store vannskader, råte i syllstokker og vi har måtte skifte hele gulvet i kirken.

I tillegg blir kirken malt både utvendig og innvendig, slik at den kommer til å være i topp stand til 100-årsjubileet i September.
Tips en bekjent om dette!
ANDRE:
Reparasjon av Heimværet lykt
Multi-Bygg har reparert og flikket opp den fredede lykta på Heimværet (ved Gjæslingan).
Betongtrapp Grinna Fyr
Multi-Bygg As har renovert betongtrappa på Grinna Fyr, på oppdrag fra Kystverket.
Varmtvannsbasseng - Rørvik Svømmehall
Multi-Bygg har fått oppdraget med å bygge nytt varmtvannsbasseng i tilknytning til Rørvik Svømmehall.
Politistasjon Kolvereid
Multi-Bygg har fått oppdraget med å sette opp ny politistasjon på Kolvereid. Vegger og tak blir av prefabrikerte betongelementer fra OCEM As. Det planlegges også for bygging av leiligheter på taket. Bygget skal være ferdigstilt den 27.08.2012.
Nordhus Skole - Brønnøysund
Multi-Bygg As var i 2009/2010 i i Brønnøysund og foretok renovering og nytt tilbygg til Nordhus Skole.
Rørvik Trafostasjon
Multi-Bygg står for utbyggingen av ny trafostasjon på Engan i Rørvik. Dette er vårt største betongbygg i firmaets historie og det har hittil gått med over 700 m3 betong på prosjektet.
Nærøysundet skole
Multi-Bygg stod for byggingen av nytt trebygg til Nærøysundet skole, samt ombygging av det eksterne skolebygget.
Bindal sjukeheim og omsorgsboliger
Multi-Bygg sto for byggingen av Bindal sjukeheim og omsorgsboliger i 2003/2004.
Namdalstun
Multi-Bygg tok seg av byggingen av nye omsorgsboliger i tre på Namdalstun.
Kolvereid Barnehage
Multi-Bygg stod for byggingen av Kolvereid Barnehage. Barnehagen er et trebygg i to etasjer.
Rørvik Svømmehall
Multi-Bygg tok seg av rehabiliteringen av Rørvik Svømmehall. Oppdraget var hovedsaklig mekanisk reparasjon av betongkonstruksjoner i og rundt bassenget.
Rørvik skole
Multi-Bygg stod for byggingen av nytt skolebygg på Rørvik skole samt oppussing av eksisterende lokaler.